U moet de flash player updaten.

MEER OVER WESPEN

Wespen horen samen met Bijen, Hommels en Mieren tot de orde van de vliesvleugeligen.

In ons land komen van die insectenorde meer dan 4000 soorten voor, waarvan maar een klein aantal (ongeveer 10) echt hinderlijk zijn omdat ze pijnlijk steken of in huis overlast bezorgen.

Wespen:
De meeste mensen herkennen wespen door hun geelzwarte tekening in combinatie met hun vlieg- en zoekgedrag in de onmiddellijke nabijheid van zoetigheid.

Biologie van de Wesp:
Van de sociale wespen overwintert alleen de koningin. Zij zoekt een beschutte plaats in huizen, schuren of boomholtes. Zo’n 6 graden vorst kan ze overleven. In het vroege voorjaar (februari/maart) ontwaakt ze.

Ze gaat op zoek naar een geschikte plaats voor het bouwen van een nest. Hiervoor kiest ze een schemerige tot donkere ruimte. Ze verzamelt bouwmateriaal van verweerd of verrot hout. Tijdens het kauwen voegt ze speeksel toe. Zo ontstaat er een soort papier waarvan ze haar nestje bouwt. Hierin bevindt zich een horizontaal raatje met 10 – 20 cellen. Als die belegd zijn met eitjes moet het nestje warm gehouden worden. De ontwikkeling van ei tot volwassen wesp neemt 3 tot 5 weken in beslag. Uit deze eitjes komen de werksters. De jonge werksterwespen zijn wat kleiner dan de koningin. Ze helpen de koningin met de broedzorg en het bouwen van nieuwe cellen. Als de eerste raat voldoende groot is, wordt er aan pijlers een tweede raat onder gebouwd. In de loop van het seizoen groeit het nest zowel in de breedte als in de diepte uit.

Het maximale aantal wespen per nest varieert per soort. Bij de hoornaar bijv. varieert het aantal van 50 tot 700. Bij de middelste wesp van 100 tot 250. De gewone wesp en de Duitse wesp van 500 tot wel enkele duizenden.